Polski ład - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Sprawdź teraz
Opublikowano

Podatnicy zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej

Do prowadzenia ewidencji związanej z kasami fiskalnymi według określonych terminów zobowiązani są:

Od 01 lipca 2020:

  • podatnicy z branży gastronomicznej, świadczący usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnych punktach gastronomicznych,
  • podatnicy zajmujący się sprzedażą paliw opałowych takich jak węgiel, paliw pochodnych węgla, koksu itp.

Od 1 stycznia 2021:

  • podatnicy związani z świadczeniem usług kosmetycznych, kosmetologicznych, fryzjerskich, budowlanych, prawniczych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz związanych z poprawą kondycji fizycznej w zakresie wstępu.

Źródło: Rozporządzenie do Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług z dnia 11 lipca 2019:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/U/D20040535Lj.pdf

Logo

Kasy Fiskalne Opole
ul. Nysy Łużyckiej 62
Tel. 601 490 695