Polski ład - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Sprawdź teraz

Najczęściej zadawane pytania

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi kas fiskalnych oraz związanych z nimi przepisów.

Fiskalizacja jest to proces polegający na przejściu z trybu szkoleniowego na fiskalny, wiążący się z nieodwracalnym zainicjowaniem pamięci fiskalnej. Zakończenie fiskalizacji powoduje wydruk raportu fiskalnego fiskalizacji. Od tej pory wpisany numer NIP nie ulega zmianie. Natomiast możliwe są modyfikacje nagłówków, cen i innych baz danych.

Tak, zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku kasy fiskalnej online przysługuje ulga w wysokości 90% wartości netto kasy fiskalnej, ale nie więcej niż 700zł.

Największą różnicą jest bezpośrednia komunikacja z CRK (Centralnym Repozytorium Kas) wykorzystująca łącze internetowe m.in. Wi Fi oraz bezprzewodowe łącze GSM. Innymi różnicami są:

 • nie posiadają kopii papierowej oraz elektronicznej zapisywanej na karcie pamięci zewnętrznej, natomiast zastały one zastąpione pamięcią chronioną znajdującą się w urządzeniu,
 • należy wykonywać raporty dobowe, lecz bez obowiązku ich drukowania,
 • dają możliwość wystawiania e-paragonów na żądanie klienta, jednocześnie wymaga się wykonanie drukowanego paragonu,
 • współpraca z wszystkimi dostępnymi terminalami płatniczymi dzięki uniwersalnemu protokołowi komunikacji,
 • kasa online podczas fiskalizacji łączy się z CRK uzyskując numer ewidencyjny, dzięki czemu nie pojawia się potrzeba informowania o instalacji Urzędu Skarbowego,
 • możliwość aktualizacji oprogramowania.

Tak, każdy właściciel kasy fiskalnej online oraz starszych modeli jest zobowiązany do przeprowadzania przeglądów dwuletnich.  Niespełnienie wymogów przepisów, wiąże się z nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 300zł, w terminie płatności 14 dni od otrzymania decyzji.

Tak, kasę fiskalną po fiskalizacji należy zgłosić do Urzędu Skarbowego, który jest przypisany do podatnika w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Zgłoszenie powinno zostać złożone przez serwis oraz podatnika. Wyjątek stanowią kasy fiskalne online, ponieważ zgłoszenie następuje automatycznie podczas procesu fiskalizacji.

Zgodnie z rozporządzeniem, stawki VAT dla wszystkich urządzeń fiskalnych są takie same i wynoszą:

 • „A” – podstawowa stawka podatku w wysokości 23%,
 • „B” – obniżona stawka podatku w wysokości 8%,
 • „C” – obniżona stawka podatku w wysokości 5%,
 • „D” – obniżona stawka podatku w wysokości 0%,
 • „E” – stawka zwolniona od podatku,
 • „F”oraz „G” – oznaczają zero techniczne.

Kopie paragonów należy przechowywać przez okres 5 lat.

Nie ma możliwości anulowania wydrukowanego paragonu na kasie/drukarce fiskalnej. Istnieje jednak możliwość anulowania błędnej sprzedaży, co skutkuje odliczeniem jej od obrotu.

Kupno kasy fiskalnej nie jest jednoznaczne z fiskalizacją. Otrzymując kasę podatnik posiada ją w trybie szkoleniowym, dzięki któremu może nauczyć się obsługi kasy fiskalnej oraz zapoznać się z jej funkcjami.

Po uruchomieniu kasy online w trybie fiskalnym, podatnik jest zobligowany do zapewnienia połączenia automatycznego lub na żądanie pomiędzy kasą online, a CRK. Odbywa się ono poprzez łącze internetowe za pomocą modułów Wi-Fi, GSM, LAN.

Tak, każdy ma prawo do ulgi przy zakupie kasy fiskalnej online. Jednakże jest wymóg, który stanowi, że ulga należy się podatnikom, który wcześniej nie stosowali żadnych kas online, o elektronicznym zapisie oraz w formie papierowej.

Podczas likwidacji kasy fiskalnej należy umówić się z serwisem oraz urzędnikami skarbowymi na odczyt kasy fiskalnej. Wiąże się to z sprawdzeniem stanu kasy, plomb, wydrukowaniem raportu dotyczącego całego okresu użytkowania oraz sporządzeniem protokołu. Po dokonanej likwidacji należy przechowywać książkę serwisową i raporty przez okres 5 lat.

Logo

Kasy Fiskalne Opole
ul. Nysy Łużyckiej 62
Tel. 601 490 695