Polski ład - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Sprawdź teraz

Co należy zrobić w przypadku likwidacji kasy?

Podczas likwidacji kasy fiskalnej należy umówić się z serwisem oraz urzędnikami skarbowymi na odczyt kasy fiskalnej. Wiąże się to z sprawdzeniem stanu kasy, plomb, wydrukowaniem raportu dotyczącego całego okresu użytkowania oraz sporządzeniem protokołu. Po dokonanej likwidacji należy przechowywać książkę serwisową i raporty przez okres 5 lat.

Logo

Kasy Fiskalne Opole
ul. Nysy Łużyckiej 62
Tel. 601 490 695