Polski ład - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Sprawdź teraz

Czym jest fiskalizacja?

Fiskalizacja jest to proces polegający na przejściu z trybu szkoleniowego na fiskalny, wiążący się z nieodwracalnym zainicjowaniem pamięci fiskalnej. Zakończenie fiskalizacji powoduje wydruk raportu fiskalnego fiskalizacji. Od tej pory wpisany numer NIP nie ulega zmianie. Natomiast możliwe są modyfikacje nagłówków, cen i innych baz danych.

Jakie są różnice pomiędzy kasami online, a zwykłymi?

Największą różnicą jest bezpośrednia komunikacja z CRK (Centralnym Repozytorium Kas) wykorzystująca łącze internetowe m.in. Wi Fi oraz bezprzewodowe łącze GSM. Innymi różnicami są:

 • nie posiadają kopii papierowej oraz elektronicznej zapisywanej na karcie pamięci zewnętrznej, natomiast zastały one zastąpione pamięcią chronioną znajdującą się w urządzeniu,
 • należy wykonywać raporty dobowe, lecz bez obowiązku ich drukowania,
 • dają możliwość wystawiania e-paragonów na żądanie klienta, jednocześnie wymaga się wykonanie drukowanego paragonu,
 • współpraca z wszystkimi dostępnymi terminalami płatniczymi dzięki uniwersalnemu protokołowi komunikacji,
 • kasa online podczas fiskalizacji łączy się z CRK uzyskując numer ewidencyjny, dzięki czemu nie pojawia się potrzeba informowania o instalacji Urzędu Skarbowego,
 • możliwość aktualizacji oprogramowania.

Czy obowiązują kary za brak posiadanego przeglądu kasy fiskalnej?

Tak, każdy właściciel kasy fiskalnej online oraz starszych modeli jest zobowiązany do przeprowadzania przeglądów dwuletnich.  Niespełnienie wymogów przepisów, wiąże się z nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 300zł, w terminie płatności 14 dni od otrzymania decyzji.

Czy kasę po fiskalizacji należy gdzieś zgłosić?

Tak, kasę fiskalną po fiskalizacji należy zgłosić do Urzędu Skarbowego, który jest przypisany do podatnika w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Zgłoszenie powinno zostać złożone przez serwis oraz podatnika. Wyjątek stanowią kasy fiskalne online, ponieważ zgłoszenie następuje automatycznie podczas procesu fiskalizacji.

Jakie stawki obowiązują na chwilę obecną?

Zgodnie z rozporządzeniem, stawki VAT dla wszystkich urządzeń fiskalnych są takie same i wynoszą:

 • „A” – podstawowa stawka podatku w wysokości 23%,
 • „B” – obniżona stawka podatku w wysokości 8%,
 • „C” – obniżona stawka podatku w wysokości 5%,
 • „D” – obniżona stawka podatku w wysokości 0%,
 • „E” – stawka zwolniona od podatku,
 • „F”oraz „G” – oznaczają zero techniczne.

Co należy zrobić w przypadku likwidacji kasy?

Podczas likwidacji kasy fiskalnej należy umówić się z serwisem oraz urzędnikami skarbowymi na odczyt kasy fiskalnej. Wiąże się to z sprawdzeniem stanu kasy, plomb, wydrukowaniem raportu dotyczącego całego okresu użytkowania oraz sporządzeniem protokołu. Po dokonanej likwidacji należy przechowywać książkę serwisową i raporty przez okres 5 lat.

Logo

Kasy Fiskalne Opole
ul. Nysy Łużyckiej 62
Tel. 601 490 695