Polski ład - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Sprawdź teraz
Opublikowano

Nowe rozporządzenie w sprawie kas!

W Dzienniku Ustaw nr 363 ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 kwietnia 2014 i określa między innymi sposób prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, warunki używania kas rejestrujących oraz warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas.

Poniżej znajdą Państwo najistotniejsze kwestie objęte rozporządzeniem Ministra Finansów: 

1. Ewidencja przeglądów i napraw kas

Rozporządzenie wprowadza dla serwisów kas fiskalnych obowiązek prowadzenia ewidencji wszystkich napraw kas oraz wykonywanych przeglądów ustawowych. Dokumentację dotyczącą powyższych kwestii serwis ma obowiązek przekazywać producentowi kwartalnie, do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału.

2. Nazwy na paragonach fiskalnych

Według nowych regulacji, paragon fiskalny musi zawierać nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną identyfikację. W praktyce oznacza to, że nie można prowadzić sprzedaży na kasie fiskalnej, która drukuje na paragonie nazwy grup towarowych (np. Warzywa, Odzież, Owoce) tylko trzeba stosować bardziej konkretne nazwy towarów (np. Sałata, Spodnie damskie, Pomarańcze). Regulacje te w zamyśle ustawodawcy mają służyć temu aby na podstawie wydrukowanej na paragonie nazwy oraz ceny klient mógł w prosty sposób dokonać reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru.

3. NIP nabywcy

Rozporządzenie reguluje również możliwość drukowania na paragonie NIPu nabywcy. Jest to całkiem nowa funkcjonalność, która wcześniej nie była praktykowana a co za tym idzie nie wymagano tej funkcji od urządzeń fiskalnych  dostępnych rynku. W tym miejscu warto wspomnieć, że drukarki Novitus mogą drukować takie informacje na swoich paragonach, a w procesie homologacji są obecnie trzy urządzenia, dające taką możliwość.

4. Rabaty i narzuty

Rozporządzenie nakazuje aby na paragonie fiskalnym drukowane były wartości rabatu i/lub narzutu, jeśli został on oczywiście zastosowany (warto tutaj wspomnieć, że nie wystarczy drukowanie wartości procentowej rabatu/narzutów, konieczne jest drukowanie ich wartości liczbowej). Urządzenia fiskalne marki Novitus posiadają już obecnie funkcje, które drukują te dane zgodnie z rozporządzeniem.
5. Dostosowanie się do nowych wymogów

Do dnia 30 września 2013 podatnicy mają czas na zmiany w ustawieniach kas aby dopasować je do nowych wymagań. W tym czasie należy również dopasować bazy towarowe w kasach do nowych wymogów. Do tego czasu ma również obowiązek dostosowania się do prowadzenia ewidencji zwrotów towarów, reklamacji oraz ewidentnych pomyłek, zgodnie z zasadami określonymi w §3 Rozporządzenia.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000363/O/D20130363.pdf

Logo

Kasy Fiskalne Opole
ul. Nysy Łużyckiej 62
Tel. 601 490 695